Plectra Training & Advies

Waterloseweg 58
7311 JK Apeldoorn

06 246 987 46
info@plectra.nl

K.v.K. nr: 30157251

Teambegeleiding

Dissonanten maken de mooiste melodiën,
als je ze de juiste plaats weet te geven.

Samenwerken lijkt op samenspelen, je voelt elkaar aan, je speelt op elkaar in, brengt elkaar op ideeën. Je leert van elkaar en je komt tot prestaties die je niet voor mogelijk hield. Het heet niet voor niets spelen; er zit muziek in.
Goede samenwerking is niet in regels te vangen. Je kunt mensen niet voorschrijven dat ze goed moeten samenwerken. Het belangrijkste van de muziek staat niet in de noten.
Plectra Training & Advies heeft ruime ervaring in het verbeteren van samenwerking, in het analyseren van probleemsituaties, in het vinden van werkbare oplossingen. Plectra helpt mensen begrijpen waarom de samenwerking niet loopt en ervaren hoe het anders kan. Plectra helpt mensen het plezier in hun werk weer terug te vinden. Plectra maakt van samenwerken weer een samenspel.

Methode

Kennis die door mensen zelf gegenereerd wordt beklijft veel beter. Vaak is kennis ook al (onbewust) bij mensen aanwezig. De begleiding is erop gericht om deze boven tafel te krijgen. Elke training ziet er daardoor anders uit: een van tevoren opgesteld programma is meer een rode draad dan een vast gegeven.
Mensen leren op verschillende niveaus. Met hun “hoofd” door te denken, met hun “buik” door te voelen en met hun “handen” door te doen. Hierdoor is het nodig dat een training voldoende variatie biedt; in tempo en in methodes.
Toegepaste methodes zijn onder andere: praktijksimulaties, communicatie met percussie; outdoor-oefeningen (die overigens ook binnen gedaan kunnen worden); transactionele Analyse; creativiteitsoefeningen, intervisie, jongleren, tekenen, werken met een acteur, enzovoorts.

Voorbeeld van een programma

Stap 1 Intake: gesprek met de opdrachtgever (de leidinggevende), om kennis te maken en de vraag helder te maken.
Duur 1,5 uur

Stap 2 Bespreking met het team; door middel van een “yellow-paper sessie” wordt de vraag bij het team gelegd met als doel de stand van zaken bij het team te inventariseren; een (kort) theoretisch kader te stellen; het team medeverantwoordelijk te maken voor de training.
Duur 1,5 uur

Stap 3 Programmaontwikkeling van de training door de trainer. Dit gaat in nauw overleg met het team en de leidinggevende. De teamleden krijgen ook wat “huiswerk” om de training voor te bereiden.

Stap 4 De training bestaande uit afwisselend oefeningen en besprekingen over werksituaties.
Duur 3 dagdelen.

Stap 5 Evaluatie in het team.
Duur 1,5 uur.

Stap 6 Eventueel Nazorg: team-coaching, individuele coaching

“Hans Baan legt de aanwezige dynamiek bloot door middel van eenvoudige werkvormen en begeleidt de onderlinge confrontatie op ontwapende wijze.
Op deze manier voelt het veilig om feedback te geven op elkaars manier van werken.”

John Matahelumual
Afdelingsmanager Publiekscentrum, Gemeente Ooststellingwerf