Plectra Training & Advies

Waterloseweg 58
7311 JK Apeldoorn

06 246 987 46
info@plectra.nl

K.v.K. nr: 30157251

Leidinggeven

Als leidinggevende komt er veel op je af: u bent (eind-)verantwoordelijk voor het werk, maar anderen moeten het uitvoeren. Soms zou u willen dat u alles zelf kon doen. Hoe motiveert u uw mensen, hoe delegeert u werk, hoe zorgt u voor goede resultaten?

In de training behandelen we alle aspecten van leiding geven. We gaan erbij uit van uw eigen persoonlijke situatie. Speciale richten we ons op hoe u het geleerde kunt toepassen.

Onderwerpen zijn:

 • Taken, rollen en verantwoordelijkheden
 • Doelstellingen
 • Stijlen van leidinggeven
 • Omgaan met verschillende karakters
 • Omgaan met weerstanden
 • Motiveren
 • Corrigeren
 • Delegeren
 • Communiceren
 • Feedback
 • Instructies
 • Effectief werkoverleg
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken

We houden de theorie bewust beknopt; als u aan het werk bent dan heeft u weinig aan uitgebreide theorie. Wat we wel doen is uw situatie onderzoeken, handvatten, inzichten en concrete oplossingen bieden.

In deze training wordt met een acteur gewerkt.

Voor wie is deze training bestemd?
Voor startende leidinggevenden of ervaren leidinggevenden die behoefte hebben aan een opfristraining.
We werken in een groep van maximaal 12 personen.

Hoe lang duurt deze training?
De training duurt 2 dagen. In de eerste wordt de basis gelegd. Na drie weken wordt een terugkomdag gepland waarin de ervaringen uitgewisseld worden en de training verdiept wordt.