Plectra Training & Advies

Waterloseweg 58
7311 JK Apeldoorn

06 246 987 46
info@plectra.nl

K.v.K. nr: 30157251

Omgaan met Agressie

Agressie lijkt de laatste jaren steeds vaker voor te komen. Klanten hebben minder geduld en stellen hogere eisen, worden sneller boos.

Deze training richt zich op het professioneel omgaan met deze (verbale) agressie. U onderzoekt achtergronden en oorzaken van agressie. U leert agressie eerder herkennen en wat het effect van agressie op u is. Wat zijn uw lichamelijke en geestelijke reflexen en wat kunt u dan doen! Daar ligt de sleutel. Wat kunt u doen om escalatie te voorkomen. Hoe kunt u agressie ombuigen. En als dat niet lukt, wat kunt u doen om alert te blijven, om uzelf in de hand te houden en een veilige uitweg te vinden.

We houden de theorie bewust beknopt; als er zich agressie voordoet dan heeft u weinig aan uitgebreide theorie. Wat we wel doen is uw reflexen onderzoeken en oefenen om er mee om te gaan. Naast oefenen van gedrag wordt ook met de groep samen gekeken naar het beleid van de betreffende organisatie rondom het thema agressie (denk aan irriterende procedures, inrichting gebouw, opvang en nazorg).

In deze training wordt met een acteur gewerkt.

Voor wie is deze training bestemd?
Voor medewerkers die met verbale agressie te maken hebben (baliemedewerkers, hulpverleners, onderwijzers, etc.).
We werken in een groep van maximaal 12 personen.

Hoe lang duurt deze training?
De training duurt 2 dagen. In de eerste wordt de basis gelegd. Na een aantal weken wordt een terugkomdag gepland waarin de ervaringen uitgewisseld worden en de training verdiept wordt.