Plectra Training & Advies

Waterloseweg 58
7311 JK Apeldoorn

06 246 987 46
info@plectra.nl

K.v.K. nr: 30157251

Werkstress

WerkstressWerkstress is een groeiend probleem voor werknemers èn voor organisaties: een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door stress op de werkvloer. Het is daarmee het grootste beroepsrisico in ons land.
Met stress op zich is niks mis. Kortdurende stress maakt je scherp. Het maakt dat je wakker bent en dat je beter presteert. Maar teveel en vooral langdurige stress is een probleem. Mensen raken langzaam uitgeput en minder gaan functioneren. Uitein-delijk kunnen ze werkelijk ziek worden; overspannen, burn-out of andere psychische klachten.
Ik zie vaak de toegewijde gedreven medewerkers uitvallen. Verdwaald geraakt in het werk, doorgaan omdat het niet anders kan. Harder werken om het op te lossen, terwijl de onmacht en de frustratie oploopt. Ik help om deze onmacht op te lossen. Terug naar de menselijke maat, terug naar de bedoeling van het werk, terug naar de eigen passie.
Het ‘Grip op Werkstress’ Programma:
De aanpak op persoonlijk niveau èn de aanpak op organisa-tieniveau. Preventief, inzichtgevend en oplossingsgericht. U en uw medewerkers krijgen de regie weer terug. Vitale medewerkers in een vitale organisatie!

Oorzaken werkstress

Bij teveel werkstress ligt de oorzaak nooit bij het werk òf de persoon, maar is het een combinatie van factoren. Het is nodig om beide kanten te onderzoeken waar risico’s en oplossingen liggen.
Sommige werknemers zijn gevoeliger voor werkstress. Er spelen factoren mee als perfectionisme, geen nee kunnen zeggen, verkeerde beroepskeuze, niet op de goede plek zitten, een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ook de privésituatie speelt soms een rol.
Ook bij de organisatie spelen allerlei factoren een rol: bedrijfscultuur, stijl van leidinggeven, onderlinge verhoudingen, reorganisaties, hoeveelheid werk, onduidelijke of tegenstrijdige opdrachten, arbeidsomstandigheden, agressie, enzovoorts.

Werkstress als kans

Hoge werkstress en uitval als gevolg hiervan is voor de organisatie een signaal dat er iets uit balans is. Het serieus nemen van het signaal biedt de mogelijkheid om sluimerende problemen op te lossen, om het lek boven te krijgen. Hier kan de productiviteit en het werkplezier weer groeien.
Ook voor de werknemer biedt het groeikansen. Na een burn-out beschrijven mensen de periode vaak als een ommekeer in hun leven: als een nieuw begin van een bewuster leven. Het moment om keuzes te maken.

Aanpak werkstress: Het ‘Grip op Werkstress’ programma

Ik help zoeken naar waar mensen vastlopen. Met aandacht voor de persoonlijke kant en de organisatiekant. Door medewerkers weer terugbrengen naar hun passie en het werk weer in het juiste perspectief te plaatsen, krijgen ze de regie weer terug. Werkstress los je op door het vergroten van de draagkracht en balans brengen in de organisatie. Zo organiseren dat medewerkers in hun kracht te staan, open communiceren en samenwerken. Met het programma krijgen u en uw medewerkers kennis over werkstress, inzicht in de mate van werkstress en de oorzaken.
De onderdelen kunt u afhankelijk van uw situatie als totaalpakket of apart inzetten.

Programma

De interactieve Workshop: Werkstress! Kleur bekennen’
Gericht op kennis over en bewustwording van problemen met werkstress.
Als start van het programma of als losse workshop, preventief. Een eerste onderzoek naar stand van zaken en met welke acties toekomstig verzuim kan worden voorkomen.
Er is een versie voor leidinggevenden en HRM-ers en een versie voor medewerkers.

  • Goede stress en slechte stress
  • De balans tussen draagkracht en draaglast
  • De stressladder
  • Risicofactoren in de organisatie en in de persoon
  • Signalen, kosten en acties

De Training ‘Aan de slag met Werkstress’
Deze training van 4 dagdelen is bedoeld voor medewerkers die teveel werkstress ervaren.
Doel is minder stress en de eigen regie in het werk en het werkplezier weer terug vinden.

  • Wat is werkstress? Een onderzoek naar persoonlijke signalen en ernst van de stress.
  • Waar liggen oorzaken? Welke factoren spelen een rol?
  • Leefgewoontes, denkpatronen, privésituatie, werksituatie, loopbaan.
  • Hoe vergroot ik mijn draagkracht, hoe verminder in mijn draaglast? Strategieën.
  • Persoonlijk actieplan, aan de slag!

Persoonlijke Coaching
Voor vermindering van persoonlijke werkstress of als ondersteuning bij herstel na uitval.
Doel is persoonlijke groei, meer (werk-) plezier en ontspanning en effectiever functioneren.
Er zijn losse sessies, korte trajecten en lange trajecten mogelijk. Er is een 3 fasen herstelprogramma voor burn-out. Veel trajecten worden ingevuld met wandelcoaching. In de coachingstrajecten zijn gesprekken met de leidinggevende opgenomen.
Meer informatie in de Coaching.

Intervisiegroep ‘Aan de slag blijven met Werkstress’
Vervolg op training ‘Aan de slag met Werkstress’ of op de coaching. Een groep medewerkers die elkaar op langere termijn ondersteunt bij het uitvoeren van het actieplan. 

Stress-Preventie-Plan voor de organisatie
Dit is een optie naast de training. Parallel aan de training maken we een analyse van de belangrijkste knelpunten en problemen. Samen met u maken we een stress-preventie-plan voor de organisatie.