Plectra Training & Advies

Waterloseweg 58
7311 JK Apeldoorn

06 246 987 46
info@plectra.nl

K.v.K. nr: 30157251

Coaching

Beeldhouwer
Leef onbekommerd, met veel noten op je zang

Coaching is begeleiding bij je persoonlijke ontwikkeling. Bij vraagstukken die hun weerslag hebben op je werk, waarvan het fijn is om ze met een buitenstaander te bespreken. Het doel is persoonlijke groei, meer werkplezier en beter functioneren.

Thema’s
  • Werkplezier; beter functioneren
  • Communicatieproblemen
  • Werkstress; Burn-out
  • Reïntegratie na ziekteverzuim
  • Management en Leidinggeven
  • Autisme; A. D. H. D. (of het vermoeden ervan)
Coaching als onderzoek

Coaching is een onderzoek, wie je bent en wat je wilt. Het ontdekken van je mogelijkheden en het oplossen van je belemmeringen, zowel persoonlijk, als in je werk. In de trajecten zijn daarom ook gesprekken met de leidinggevende opgenomen. Coaching richt zich op het versterken van je kracht en het vinden van jouw weg.

Wandelcoaching

Coaching is ook afstand nemen en bezinning. Als je wandelt gaat dat vaak beter dan als je binnen op een stoel zit. Trajecten worden daarom deels ingevuld met wandelcoaching in het bos.

Werkwijze

Kennismaking is gratis!
In het kennismakingsgesprek maken we je vraag helder. Als er een klik is dan maken we een plan van aanpak.

Gesprek met de werkgever
Het vervolggesprek vindt plaats met jou en je leidinggevende. We stemmen het plan af op het werk. We spreken af over hoe het werk je coachtraject gaat ondersteunen.

De sessies
De coachsessies zijn in Apeldoorn dicht bij het station. Een sessie duurt 1 à 1,5 uur. Voor wandelcoaching maken we een afspraak op een wandellocatie in de buurt.

Eindgesprek
Het eindgesprek is op het werk. Evaluatie en vervolgadvies; hoe kun je de resultaten vast houden en hoe is verdere groei mogelijk.

Kosten
Coaching wordt betaald door je werkgever of door jezelf. De kosten kunnen ook worden gedeeld. Particuliere tarieven in overleg.

Kort traject
5 sessies en twee gesprekken op het werk. In een kort traject richten we ons op één thema.

Lang traject
10 sessies en drie gesprekken op het werk. In een lang traject kunnen meerdere thema’s aan de orde komen.

Losse sessie
Wilt u geen heel traject, dan is een enkele (wandel-) coachingsessie mogelijk. Met vooraf een korte telefonische intake en na afloop een telefonisch evaluatie.

Netwerk
Ik werk met een netwerk van deskundigen, dat ik desgewenst kan inschakelen. Indien gewenst wordt er samengewerkt met je bedrijfsarts.

“Hans Baan was mijn begeleider gedurende een persoonlijke zoektocht. Door met mij mee op te lopen hielp hij mij te reflecteren. hierdoor ontwikkelde ik inzicht en kon ik de noodzakelijke stappen zetten.

Hans Bedankt!”